top of page
Search

2023 PELB Metinio Susirinkimo Apibendrinimas

Sveiki visi,

Vakar dieną susirinkome metiniame PELB susirinkime, tad apie jį trumpai:


PELB Valdybos narių skaičius padidėjo nuo 7 iki 10.
Aš, Tautvydas Karitonas, buvau išrinktas PELB Pirmininku antriems metams – nebuvo kitų kandidatų, todėl diskusija buvo kiek kitokia nei tikėjausi.

Apie susirinkimą detaliau:

Susirinkime dalyvavo 10 žmonių: Tautvydas, Eglė, Rasana, Alanta, Asta, Jovilė, Sigitas, Rūta, Raimonda ir Kęstutis.

Susirinkimą pradėjau nuo pastarųjų metų trumpos apžvalgos ir klausimo susirinkusiems – kokie jų atsiliepimai, štai susirinkimo minutės:

1. Pradžios žodžiai:


- Susirinkimą atidarė Tautvydas, kuris pasveikino visus ir apibrėžė pagrindinį susirinkimo tikslą: naujojo Pirmininko ir Valdybos rinkimus artėjančiam laikotarpiui. Tautvydas pabrėžė atsidavusios ir veiksmingos vadovybės svarbą, vadovaujant bendruomenės veiklai ir augimui.


2. Praėjusių Metų Apžvalga:


- Rūta: Pradėjo diskusiją minėdama pradinius iššūkius, su kuriais susidūrė bendruomenė, ypač dėl įtraukimo ir išteklių paskirstymo. Tačiau ji pabrėžė laikui bėgant matomus pagerėjimus, ypač renginių planavimo ir bendruomenės įtraukimo srityje.

- Asta: Teigiamai įvertino bendruomenės rinkodaros, marketingo pastangas, kurios padėjo atkurti senus ryšius ir užmegzti naujus. Ji pasiūlė rengti daugiau renginių, skirtų tiek suaugusiems, tiek jaunimui, siekiant padidinti bendruomenės įsitraukimą.

- Tautvydas: Atkreipė dėmesį į sėkmingą atvirų durų dieną, pabrėždamas bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir bendruomenemis svarbą bendram augimui ir bendriems ištekliams.

- Sigitas: Pasidalino savo pastebėjimais kaip bendruomenės naujokas. Jis buvo sužavėtas matydamas organizaciją ir vadovybę, bet pasiūlė daugiau turinio ir komunikacijos, skirtų įvairių amžiaus grupių žmonėms. Jis taip pat pabrėžė, kad transportas gali būti kliūtis kai kuriems bendruomenės nariams dalyvauti renginiuose.

- Eglė: Išreiškė dėkingumą už aiškų planą ir strategiją bendruomenėje, kurią ji laikė lemiamu veiksniu siekiant įvairių tikslų.

- Raimonda: sutiko su Astos komentarais ir pasiūlė reikalingumą daugiau įvairaus turinio, skirtų skirtingoms amžiaus grupėms, siekiant išlaikyti bendruomenės susidomėjimą.

- Alanta ir Kęstutis: Informavo apie atšauktą verslininkų renginį, dėl vangaus susidomėjimo – užsiregistravusių žmonių skaičius labai mažas, nors daugelis žmonių kalbėjo, jog narėtų dalyvauti.

- Tautvydas: Pasiūlė atlikti apklausas, siekiant geriau suprasti bendruomenės atsaką ir atsiliepimus į įvairias veiklas.

- Rasana: Išreiškė sunkumus gaunant atsiliepimus ir ieškojo idėjų, kaip pagerinti bendruomenės įsitraukimą.


3. Diskusija dėl Organizacijos Krypties:


- Buvo sutarta dėl bendros nuomonės, kad reikia kelti PELB renginių kokybę ir įsitraukimą į aukštesnį lygį. Sutarta, kad organizacija turėtų siekti gauti dedikuotą vietą veiklai ir sukurti išskirtinumo pojūtį, siekiant padidinti paklausą jos renginiams.

- Kęstutis: Išreiškė pasitenkinimą esama komanda ir pabrėžė vienybės bei individualių pastangų pripažinimo svarbą. Jis pasiūlė atviras diskusijas, siekiant išspręsti bet kokius nesutarimus ir judėti pirmyn.

- Tautvydas: Pripažino iššūkius, siekiant suvienyti visus bendru vizijos požiūriu, bet pabrėžė komandos prioritetą priimant sprendimus. Jis išreiškė stiprų norą bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, neprarandant PELB integralumo ir tapatybės.

- 2023 Valdybos Sudėtis: Pateikta išsami skaidrių prezentacija, aiškinanti individualias pareigas ir vaidmenis valdyboje.


Buvo gaila nutraukti šią diskusiją – kaip Sigitas sakė, mums reikia dažniau susitikti, nes panašu jog visiems reikia išsišnekėti. Sutinku su Sigitu. Perėjome prie PELB Pirmininko rinkimų – kviečiau norinčius kandidatuoti prisistatytį savo kandidatūrą, apie tai susirinkimo minutėse:


4. Pirmininko Rinkimai


- Kęstutis: Atsisakė kandidatuoti į Pirmininko poziciją, remdamas Tautvydą jo dabartinėje pozicijoje. Tačiau jis pripažino, kad ne visi gali sutikti su jo požiūriu.

- Tautvydas: Pabrėžė tikslą tarnauti kaip modelinei bendruomenei ir svarbą turėti struktūrizuotą požiūrį į vadovavimą. Jis pasiūlė naują taisyklę valdybos nario pareigoms, reikalaujantį ankstesnės savanoriškos patirties, siekiant užtikrinti organizacijos tvarumą ir valdybos narių įsipareigojimą. Tad nuo šiol, norint tapti tarybos nariu bus būtina turėti 6+ mėnesius PELB savanoriavimo patirties ir motyvaciją prisijungti prie komandos.


Diskusijos Punktuose:


Susirinkime buvo įtrauktos diskusijos apie jaunimo įtraukimą į bendruomenę, mentorystės idėją ir kaip veiksmingai bendradarbiauti su kitomis bendruomenėmis bei organizacijomis. Buvo pristatyta "talentų fabriko" koncepcija, siekiant puoselėti įgūdžius ir talentus bendruomenėje. Taip pat buvo aptartas finansinės paramos poreikis jaunimo programoms ir iniciatyvoms.


- Bendradarbiavimas su kitomis Bendruomenėmis ir orgnizacijomis:


Vyko išsamios diskusijos apie kitų bendruomenių grupių vaidmenį ir integraciją PELB. Pabrėžta, kad nors svarbu dirbti kartu, taip pat svarbu išlaikyti vienybę, neprarandant individualių tapatybių ir tikslų. Visi sutiko, jog bendradarbiavimas yra būtinas, tačiau išsiskyrė požiūris į bendradarbiavimo įgyvendinimą ir jo sąlygas.

- Tautvydas laikosi pozicijos, jog PELB turi turėti nepriklausomą valdybą, kuri nuolatos turi ieškoti galimybių dirbti su kitomis organizacijomis ir Bendruomenėmis. Tautvydas taip pat buvo labai atviras ir aiškus dėl savo ketinimų ir vizijos PELB – bendruomėnė neturi buti reklamos agentūra ir renginių organizavimo firma. PELB veikla turi sukurti išliekamąją vertę ir savo veiklos tvarumą ir tęstinumą. PELB turi užauginti naują kartą savanorių, kurie puoselės Lietuvių vertybes ateityje.


5. Balsavimas dėl Pirmininko:


- Kandidatas: Tautvydas buvo vienintelis kandidatas į PELB Pirmininko pareigas.

- Rezultatas: Tautvydas vienbalsiai išrinktas Pirmininku, visi išreiškė pasitikėjimą jo vadovavimo gebėjimais.

Eglė – Taip

Rasana – Taip ir balsavo Neringos įgaliojimu – Taip

Jovilė – Taip

Rūta – Taip

Kęstutis - Taip


6. Valdybos Rinkimai:


- Buvo aptarta naujos sistemos įgyvendinimo galimybė, skirta skaidriam ir įtraukiamam valdybos narių atrankos procesui.

- Paskirtos Pozicijos:

- Iždininkė: Rūta, vienbalsiai išrinkta eiti iždininkės pareigas, nariams pasitikint jos finansų valdymo įgūdžiais.

- Savanorių Koordinatorius: Rasa vienbalsiai išrinkta eiti Savanorių Koordinatoriaus pareigas, pripažįstant jos organizacinius įgūdžius ir gebėjimą efektyviai mobilizuoti savanorius. Rasa noru grįžti į komandą pasidalino dieną prieš susitikimą, nors susitikime dalyvauti negalėjo. Išskirtinėmis sąlygomis, visi balsavo už Rasos prisijungimą.

- Marketingas: Jovile ir Alanta vienbalsiai išrinktos rūpintis identitetu ir įvazdžiu formavimu. Alanta vienbalsiai buvo priimta į komandą, su daugiau nei šešių mėnesių PELB savanoriavimo patirtimi ir labai atsakingu požiūriu į savo narystę.

- Eglė, Tautvydo siūlymu, buvo ištinkta būti atsakinga už renginių koordinavimą ir kalendorių padedant Raimondai ir Neringai.

-Kęstutis prisiima Sekretoriaus pareigas ir kartu su Tautvydu bus atsakingas už PELB pagrindų kūrimą ir konstitucijos pakeitimų siūlymus.

- Rasana, visų balsavimu prisidės prie iždininkės pareigų.

- Pabrėžta disciplinos ir įsipareigojimo skirti laiką valdybos nariams svarba, siekiant užtikrinti, kad bendruomenės tikslai būtų pasiekti veiksmingai.


7. Kiti Klausimai:


- Diskutavome, kokia PELB pozicija dėl remėjų ir atsidėkojimo jiems. Sudėtinga situacija, nes komandoje yra skirtingų nuomonių.

- Likęs atviras klausimas dėl rėmimo ir paramos bendruomenės veiklai nebuvo išspręstas ir buvo pažymėtas aptarimui būsimuose susirinkimuose.


Kitame susirinkime:

1. Tautvydas: Ieškoti kompromiso dėl rėmimo klausimo ir ieškoti būdų, kaip veiksmingai bendradarbiauti su kitomis bendruomenėmis, išlaikant PELB tapatybę.

2. Kitas Susirinkimas: Aptarti neišspręstus klausimus.


Tilpome į pusantros valandos susitikimą. Dabar grįžtame prie darbo - laukiu susitikimo su kitomis organizacijomis.


Ačiū, Tautvydas

0 views0 comments

Comments


bottom of page